Slotviering week van gebed

Slotviering week van gebed voor eenheid
Overal in Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen vonden de afgelopen week activiteiten plaats in het kader van de week van gebed voor de eenheid van de christenen. Wereldwijd bidden miljoenen christenen deze week om eenheid. Ze tonen daarmee dat wat hen bindt sterker is dan wat hen onderscheidt en ontmoeten elkaar over kerkgrenzen heen. De viering van zondagochtend in Het Brandpunt is een van de slotvieringen van deze week.

Deze viering is symbolisch met kaarslicht verbonden met de vieringen in de Martinus en de Inham die deze ochtend plaatsvinden. De voorbeden zijn door de drie voorgangers in deze kerken gezamenlijk voorbereid.

Het thema van de viering is ‘Hiervoor stá ik’. Het is ontleend aan de lezing uit het Bijbelboek Esther, waaruit we deze weken elke week een hoofdstuk lezen. Deze week lezen we Esther 3: wie niet buigt voor onrecht, draagt bij aan de vervulling van profetieën over recht. Maar tegelijk: wie niet buigt voor onrecht, staat in een wereld die dat wel doet ineens vól in de wind. En dat is soms onmogelijk zwaar.

In het gesprek met de kinderen horen we over het heilig vormsel, omdat een van hen afgelopen week in de Martinus werd gevormd. In liederen en gebeden klinkt iets van de rustige kracht van gebeden. Ondanks dat voor velen bidden ook tasten is naar God, kan van de inkeer en verbondenheid waarin dit gebeurt een waardevolle draagkracht uitgaan.