Sobere maaltijd bij De Ontmoeting

in verbondenheid met Ghana op dinsdag 16 april

In de vastentijd wordt ook in inloophuis De Ontmoeting stil gestaan bij mensen in de wereld die het minder hebben.
Na een sobere maaltijd vertellen Gerard van Eck en Hennie Sohl over de twee ontwikkelingsprojecten in Ghana die door de geloofsgemeenschap van het Brandpunt ondersteund worden.
Aanvang 18:00 uur; vanaf 17:45 uur is men welkom. Eindtijd: 20:00 uur.
Info en aanmelden: 
De eigen bijdrage voor maaltijd en project bedraagt €5,-.

U kunt zich ook aanmelden bij  
Er liggen eveneens inschrijfformulieren in de Ontmoeting en op de thematafel in het Brandpunt.