Solidariteitskas 2018

‘Gemeenten helpen elkaar’. Dat is het uitgangspunt voor het werk van de Commissie Steunverlening die de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk beheert. De Commissie krijgt aanvragen van gemeenten die voor noodzakelijk grote uitgaven staan die ze zelf even niet kunnen financieren om zo gemeenten weer op weg te helpen.

Bijdragen
Als gemeente vragen wij een bijdrage van € 10 van elk belijdend lid en er wordt € 5 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

De brieven met acceptgiro’s voor deze actie staan klaar na de dienst van 1 juli. Als iedereen een paar straten meeneemt dan scheelt dat weer veel geld aan portokosten!

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan een kijkje op de website. Voor vragen of opmerkingen kunt u mij bereiken via e-mail.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Karl de Vries, Kerkrentmeester Geldwerving