Solidariteitskas 2020

Gemeenten helpen elkaar

Als kerkelijke gemeente willen we in onze woonplaats een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn. Een plek waar je God kunt ontmoeten, waar mensen naar elkaar omzien en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Om nieuwe plannen te kunnen uitvoeren, zijn niet alleen ideeën en mensen nodig, maar ook financiële middelen. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Deze gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk.

Bijdragen

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat de gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan, Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. Wij vragen u om een bedrag van minimaal 10 euro waarvan 5 euro wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en bijdrage!

Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk. De brieven met acceptgiro’s voor deze actie worden de komende weken verspreid. Iedereen die mee heeft gedaan aan de digitale kerkbalans zal via de email een verzoek toegestuurd krijgen.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Karl de Vries Kerkrentmeester Fondsenwerving

Protestantse gemeente Hoogland / Amersfoort Noord

De Inham, Het Brandpunt, De Herberg, Veenkerk

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Kijk op https://www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas/