Spiegelgesprek 14 oktober

Hebt u er ook wel eens behoefte aan om met anderen nog wat verder na te praten over wat u raakte in de viering, zoals iets in de overweging, in een lied of iets heel anders?
En om ook van anderen te horen wat hén raakte? Dat kan!
Zondag as. is er na afloop van de viering gelegenheid om achterin de kerkzaal onder begeleiding met een aantal belangstellenden in gesprek te gaan, gedurende maximaal een half uurtje. Voor koffie en thee zal worden gezorgd, u hoeft dus niet eerst de kerkzaal uit.
Dit ‘Spiegelgesprek’ wordt ongeveer één keer per maand georganiseerd, en is bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan over wat jóu aansprak en waarom (het is dus géén evaluatie van de viering en/of de overweging).

Het doel van het spiegelgesprek is om elkaar te ontmoeten en (beter) te leren kennen door uitwisseling van ervaringen en indrukken uit de viering ter verrijking.