Stadsontmoeting ‘Sterke wortels’

Op donderdag 8 maart organiseert het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies de jaarlijkse Stadsontmoeting. Rondom het twintigjarig bestaan gebeurt dat met het thema ‘Sterke wortels’. Een ontmoeting over de manier waarop onze ‘wortels’ ons voeden maar ons ook bepalen.
Sprekers zijn: Mohamed Ajouaou (hoofd islamitische geestelijke verzorging in gevangenissen; docent islam aan de Vrije Universiteit) en schrijfster Rosita Steenbeek (woont en werkt beurtelings in Italië en Nederland, heeft Amersfoortse wortels). Zij laten zien hoe zij wortelen in verschillende culturen en spiritualiteiten. Hoe zij ‘wortelen’ ergens tussen Marokko, Italië en Nederland, tussen Islam, mystiek, christendom en pelgrimerend zinzoeken.
Terugspeeltheater ‘Draad’ prikkelt om zelf stil te staan bij je eigen vaste en voedende – maar daarmee ook soms – beperkende wortels. In gesprek met de inleiders en met elkaar. Ontmoeting, gesprek met mede-stadsbewoners.

Na een welkomstwoord door Burgemeester Lucas Bolsius zullen beide sprekers vertellen wat het betekent om gevoed te worden door verschillende culturen en tradities. Hoe dat verrijkt maar ook kan wringen. Wat het oplevert aan nieuwe inzichten maar ook aan moeite om verschillende leefwijzen in jezelf met elkaar ‘in gesprek te brengen’. De spelers van theater Draad koppelen de inzichten van de sprekers aan vragen voor de deelnemers. Na enige tijd is iedereen in gesprek over haar of zijn wortels. ‘Sterke wortels’ waarmee je verbonden bent met jouw vroeger en je vandaag.

Datum en tijd: 8 maart 2018 om 20.00 uur
Plaats: Stadhuis Amersfoort
Informatie:   De flyer vindt u hier