Stage afronding Jessica

Met alle enthousiasme was Jessica Sekreve in het begin van dit jaar begonnen met haar stage van de Fontys Hogeschool in Het Brandpunt. Doel van haar stage was te ontdekken wat het pastorale werk inhoudt en of dat iets is voor haar toekomst. Werkgroepen hebben haar ontmoet en ook had ze mooie gesprekken met Geurt en mij. Door COVID 19 liep de afronding anders dan gedacht maar bij deze nog even Jessica hieronder aan het woord. Fijn dat je er was Jessica en we wensen je alle goeds toe in de toekomst.
Josephine en Geurt

Ik vond het heel inspirerend om bij Het Brandpunt stage te lopen. Wat ik mooi vind aan Het Brandpunt is hoe er vanuit het idee van oecumene steeds gezocht wordt naar een liturgie die iedereen aanspreekt. Ik vind de Katholieke Kerk soms te traditioneel en de Protestantse Kerk soms juist te weinig oog hebben voor traditie; in Het Brandpunt komen de twee samen en dat is wat voor mij de essentie van de kerk is. Niets is vanzelfsprekend, overal wordt over nagedacht en juist daardoor verdiept. Dat ben ik tegengekomen in al jullie werkgroepen en daarvoor wil ik Het Brandpunt bedanken. Ook ben ik er door het meelopen bij die werkgroepen en de stage als geheel achter gekomen dat mijn hart ligt bij het individuele gesprek met mensen. In het volgende jaar van mijn studie wil ik daarom stagelopen bij een verzorgingstehuis of in een woongroep om meer persoonlijke gesprekken met mensen te kunnen voeren. Het verslag van mijn stage ligt nu in de hal en is voor geïnteresseerden te lezen.
Groetjes, Jessica