Stage-ervaring in Het Brandpunt

Vanaf december 2020 heb ik stagegelopen binnen Het Brandpunt. Ik liep deze stage vanuit mijn opleiding theologie aan de Hogeschool Fontys in Utrecht. Sommige van jullie hebben me gezien of gesproken en voor anderen ben ik, door coronapandemie, vrij onzichtbaar geweest.
Binnen het Het Brandpunt heb ik een klein onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van WhatsApp rondom de gehouden vieringen, ik ben betrokken geweest bij het morgengebed en heb meegewerkt aan een dienst. Inmiddels zit mijn stage erop en wilde ik jullie langs deze weg laten weten hoe ik het ervaren heb.
Door het doen van het onderzoek heb ik kunnen zien en ervaren hoe vooruitstrevend deze geloofsgemeenschap is. Het gebruik van digitale middelen wordt op een verantwoorde en positieve manier ingezet met als doel om de verbinding met elkaar te kunnen blijven behouden. Het laat zien dat een gemeenschap ook in tijden waarin fysiek contact nauwelijks mogelijk is je wel met elkaar verbonden kunt blijven. De kleine momenten van fysiek contact die ik heb mogen ervaren tijdens het morgengebed gaf me de mogelijkheid de geloofsgemeenschap beter te leren kennen.
Mijn stageperiode binnen Het Brandpunt heeft me vooral geleerd hoe Katholiek en Protestant met elkaar verweven kunnen zijn zonder elkaar te kort te doen.  Ik heb er vertrouwen in dat jullie dit met elkaar vast kunnen houden, ook nu het onrustig is en er dingen onzeker zijn.
Ik wil jullie bedanken voor jullie gastvrijheid en openheid, het heeft me erg geholpen om mijn stage vorm te geven.
Het ga jullie goed.
Groet, Barbera van ’t Hoff-Alblas