Startviering Herberg


Ondanks de strengere corona-maatregelen van deze week houden we goede moed in De Herberg en gaan we zondag 4 oktober om 11.00 uur van start met een nieuw jaarthema: “Het goede leven”. Wat maakt het leven goed en waar vind je dat? Van Jezus krijgen we de aansporing mee om eens wat zorgelozer te leven en onze focus te verleggen. Wie weet wat dat oplevert..
Wil je naar de viering komen, geef dat dan even door aan Peter Schrieken, tel. 033-456 77 40.
Wil je alvast intenties voor de voorbeden doorgeven, dan kan dat naar 06-23973284 of
Bij het goede leven hoort ook goed voor elkaar zorgen, daarom nemen we ook in de Herbergvieringen de bekende corona-maatregelen (1,5 m. afstand, niet zingen, wel handen reinigen etc) in acht. Weet je van harte welkom!

Anna Walsma