Startzondag 25 september

“De Geest van God deelt ons een onrust mede”

Het Brandpunt heeft als oecumenische geloofsgemeenschap een gouden tijd gehad. Om allerlei redenen lijkt die voorbij. De samenwerking tussen RKK en PKN wordt door de leiding van beide kerken niet meer zo gedragen als voorheen. Zowel PKN als RKK hebben door secularisering, individualisering en singularisering – en daarbovenop de coronatijd – veel leden en daarmee financiën, vrijwilligers en pastoraal personeel ingeleverd. Tegelijk leven we in een sterk veranderende wereld, met vele crises die zich opstapelen. Een wereld die nood heeft aan bemoediging en troost, maar ook aan inspiratie en begeestering. In deze situatie worden we als oecumenische geloofsgemeenschap uitgenodigd op tocht te gaan, vertrouwde manieren van doen achter ons te laten, en ons opnieuw te bezinnen op waarvan we zijn, of beter: van Wie we zijn. Dat geeft onrust, terwijl we tegelijk ook zoveel behoefte hebben aan rust, bezinning, op adem komen. Wat is de onrust die de Geest van God ons ingeeft, en wat is de onrust die ons van onze bestemming weghoudt? Wat is de rust die we broodnodig hebben, en wat is de rust die ons in slaap sust, en weghoudt van daadwerkelijke solidariteit? Zijn we daarin vooral met onszelf bezig of zoeken we naar tochtgenoten en bondgenoten? En wat vraagt ‘oecumene’ dan van ons?

Stil staan en in beweging komen, het past allebei bij een startzondag. Zeker bij deze startzondag, waarop het visiedocument gepresenteerd gaat worden dat door een kerngroep van Brandpunters geschreven is. Het visiedocument geeft het “op tocht gaan” richting. We hopen dat veel Brandpunters er bij de koffie (met lekkers) kennis van zullen nemen! 

Aan de viering werken de cantorij en Gospelkidz mee, begeleid door Kees van Mechelen en geleid door Esther Ocheng- Grünbauer. Liesbeth Kok-Timmer gaat met de kinderen aan de slag in de kinderwoorddienst.
Voorgangers in de viering zijn dr. Guus Timmerman en ds. Anna Walsma.

Weet je welkom!