Streaming Eucharistievieringen

Taskforce streaming Eucharistievieringen opgericht
De parochies Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en Martha & Maria willen tijdens de Coronacrisis onze geloofsgemeenschappen zo goed mogelijk helpen om verbonden te blijven met elkaar.
Een belangrijk middel daartoe zijn de gezamenlijke online Eucharistievieringen die we vanaf het eerste begin van de crisis hebben opgezet. Veel parochianen uit al onze gemeenschappen konden zo de zondagsvieringen en de vieringen in de Goede Week en tijdens het Paastriduum meemaken en de vertrouwde gezichten zien van de leden van het pastorale team.
De reacties zijn hartverwarmend. Voor veel mensen is het erg waardevol om zo verbonden te kunnen blijven met de parochie en met de pastores in tijden van sociale afstand.
De komende tijd zult u steeds vaker mensen uit uw eigen geloofsgemeenschap tijdens deze vieringen zien. Koren hebben al aangeboden om met een paar mensen te komen zingen, de teamleden zullen regelmatig in groepjes van twee inhoud geven aan de vieringen en er ontstaan ook lokaal creatieve initiatieven om elkaar te inspireren en te steunen.

Om dit alles te coördineren en mogelijk te maken hebben het pastorale team en de besturen een zogenaamde ‘Taskforce’ opgericht met daarin twee vertegenwoordigers uit elk bestuur, een vertegenwoordiger van het pastorale team en pastor Roderick als projectleider. De namen van de leden vindt u onderaan het bericht. Ook is het gezamenlijke kanaal ‘RK Eemland’ opgericht, dat bestaat uit een website en sociale mediakanalen op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. Op dit kanaal brengen we de gezamenlijke initiatieven bij elkaar en houden we u op de hoogte naast de bestaande kanalen van beide parochies.
We horen ook graag uw ideeën en suggesties! Via ‘contact’ in het menu kunt u ons een bericht sturen.

De Taskforce RK Eemland bestaat uit de volgende leden:
– Margriet Nota, vice-voorzitter bestuur Martha & Maria
– Angélique Lieb ens, vice-voorzitter bestuur Onze Lieve Vrouw van Amersfoort
– Gusta Willems, bestuurslid communicatie Martha & Maria
– Richard van Berkel, bestuurslid communicatie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort
– Pastor Mauricio Meneses, vertegenwoordiger pastoraal team
– Pastor Roderick Vonhögen, projectleider

Renée Hoes,
secretaris RK parochiebestuur Onze Lieve Vrouw van Amersfoort
06-41495427