maandag 11 november: Symposium Ouderen

Op 11 november  wordt in de Bergkerk in Amersfoort een Symposium gehouden met als titel ‘Ouderen: van kwetsbaarheid naar weerbaarheid’ (10.45 – 16.00 uur, inloop 10.00 uur).

Sprekers:

Frits de Lange: Kunst van goed oud worden: van zelfverwerkelijking naar zelfverlies.

Christa Anbeek: Ouder worden met contrast ervaringen: ontregelend en openbrekend.

Govert Buijs: maatschappelijke weerbaarheid van ouderen in een tijd van marktdenken.

Herman van Veen: over zijn boek: ‘Voor het eerst’. Ouder worden doe je voor het eerst, alles is fris en nieuw…er gaat een wereld voor je dicht. Wat maakt dat deze kunstenaar zijn eigen ouder worden omschrijft als ‘de beste tijd van zijn leven?’

Dit symposium is zowel bedoeld voor ouderen als voor professionals en vrijwilligers in de (ouderen-)zorg, belangenorganisaties m.b.t. senioren-welzijn, huisartsen, vertegenwoordigers van kerken (predikanten e.a.) en van de lokale politiek en studenten.

Opgave en aanmelding  (incl. lunch en afsluitend hapje / drankje): door overmaking van € 60,-  (studenten €45,-) op rekeningnummer NL 40 INGB 0008 2419 72 t.n.v. Stichting  Amersfoortse Bergkapel, o.v.v. “Symposium onder de Vijgenboom 11 november”.

Info: www.bergkerk.nl, Bergkerk (033 461 79 17), ds. Jan van Baardwijk (033 461 37 67, jvbaardwijk@ kpnmail.nl), ds. René Rosmolen (033 480 15 53, ).