Tafel van de armen…

… tafel van de Heer
Ons laten inspireren door moraaltheoloog en zorgethicus Guus Timmerman in het Jaar van de Eucharistie.
“Dit is mijn lichaam; het wordt jullie gegeven. Blijf dit doen om mij te gedenken,” zegt Jezus bij het Laatste Avondmaal. In de Eucharistie breken en delen wij Zijn lichaam. We zijn en zien dan alle mensen die in gebrokenheid leven. Én we worden opgeroepen om in die wetenschap zorg voor elkaar te dragen. Dr. Guus Timmerman, onderzoeker & docent relationeel zorg verlenen, presentie en zorgethiek bij de Stichting Presentie, zal hierover een inleiding houden. Hij doet dat aan de hand van het altaarstuk ‘Maaltijd der armen’ uit de Kapel van Barmhartigheid van de Vincentiuskerk in Graz. Bovendien inspireert hij ons na te denken over wat het betekent voor ons liturgisch en diaconaal handelen dat we bij het ontvangen van de heilige Hostie horen: “Lichaam van Christus”.
De avonden zijn vooral bedoeld voor meer ervaren vrijwilligers op het terrein van liturgie en diaconie. Anderen geïnteresseerden zijn ook zeker welkom.
De bijeenkomsten zijn van 20.00 – 22.00 uur:
Maandag 28 oktober: Wijkherberg Heilige Geest, Brugkerk, Schuilenburgerweg 2, 3816 TB Amersfoort.
Maandag 18 november: De Sleutel, Steenhoffstraat 41, 3764 BJ Soest.
U kunt zich hiervoor aanmelden via diaconie@katholiekamersfoort.nl