Tafelviering met bevestiging

De liederen, teksten en invalshoeken in de viering van aanstaande zondag vormen een mozaïek van inspiratie. Willemien Kamphuis en Kars Oomkes, die beiden in de viering bevestigd zullen worden als oudste (voor pastoraat en kerkrentmeesterschap) bereidden de viering mede voor. Van daaruit ontstond de wens om het lied ‘God to enfold you’ samen te zingen en te luisteren naar het lied ‘Ken je mij’. We hopen dat de persoonlijk getoonzette viering voor verbinding zorgt.
In de evangelielezing (Marcus 3: 20-35) ontmoeten we Jezus terwijl hij onrustig is. Van veel kanten wordt er druk op hem uitgeoefend. Hoe hervind je dan je vertrouwen? In het hart van de viering zingen we samen het gezongen Tafelgebed ‘Die wij kennen als een Vader’.