Tafelviering met de cantorij

Een drempeltekst van Vasalis, ‘Des nachts wanneer ik wakker lig’, zet de toon voor de viering van zondag aanstaande. Het is een bijzonder muzikale viering, met Anja van den Bedem op dwarsfluit, Dick van der Niet op de vleugel en de cantorij onder leiding van Esther Ocheng.
In het hart van de viering klinkt het gezongen Tafelgebed ‘Gij die weet’ (Oosterhuis, Huijbers). Geurt Roffel, de voorganger, zingt de instellingswoorden en de verdere solo-partij, begeleid door de cantorij.
De kernvraag die de Bijbellezingen van deze zondag aanreiken, lijkt: ‘Hoe neem je aan wat God op je pad brengt?’ Beide teksten vertellen hoe de orde die mensen als vanzelfsprekend aanvaarden, door ingrijpen in Gods naam wordt ontwricht. Iedereen reageert daarop verschillend, ieder met eigen momenten van onmacht om zich over te geven. In de eerste lezing volgen we Naämans confrontatie met de profeet Elisa (2 Koningen 5: 1-15b), in de evangelielezing Jezus’ verbondenheid met een man die – net als Naäman – aan huidvraat leidt.
Een lied dat we voor het eerst zullen zingen, is het ‘Lied van geloof, hoop en liefde’, uit de bundel ‘Zangen van zoeken en zien’. Het werd ons vanuit de Ruimtevieringen in de Aegtenkapel aangereikt.