Taizé- en tafelviering 1 mei “Misericordia Domini”

Op deze derde zondag na Pasen doorbreekt Jezus angst en twijfels bij zijn vrienden door zelf in hun midden te zijn (Lucas 24, 35 -49). Hij is geen geest, geen schim van het verleden, maar onmiskenbaar de levende. Getekend met de wonden van zijn kruisdood eet hij een gebakken visje met ze mee. “Zo wil de Heer bij je zijn’, zeggen we bij de Tafelviering en dat zou je ook bij deze lezing kunnen zeggen. Zó wil Christus bij ons zijn: in zijn mens-zijn, met wonden waarin mensen iets van hun eigen wonden kunnen herkennen en als de Levende die vrede, vreugde en kracht uit de hemel schenkt. We vieren deze zondag in de stijl van Taizé. Dat betekent dat de viering een meer meditatief karakter heeft en dus op sommige punten iets anders verloopt dan je gewend bent. Er zullen bijvoorbeeld aansprekende teksten gelezen worden naast de schriftlezingen, in plaats van een overweging. En er zullen veel van de mooie en bekende liederen uit Taizé gezongen worden.Het zou mooi zijn om de liederen zoveel mogelijk meerstemmig te zingen. Op zaterdag 30 april tussen 15.00 en 17.00 uur kun je in Het Brandpunt komen oefenen met meerstemmig zingen onder leiding van Marijke van Leerzem.In deze Taizéviering zal ook brood en wijn gedeeld worden. Het gezongen tafelgebed is gebaseerd op het Taizé-lied “Ubi caritas et amor’, dus dat kunnen we allemaal goed meezingen.Muzikaal gesproken wordt het een rijk geheel met de inbreng van Mieke Keizer (fluit), Joost Keizer (trompet) Evelyn Heuvelmans (hobo) en Hugo Meiring (gitaar). Marijke van Leerzem begeleidt de zang.
Na de viering is er een bijzonder moment, want dan nemen we op een feestelijke wijze afscheid van onze toegewijde koster Marinka van den Akker. Zij heeft na heel wat jaren kosteren in Het Brandpunt besloten om te stoppen met deze intensieve klus. Dat laten we natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan.En vergeet verder de sponsorloop voor Ghana, georganiseerd door de 21+ groep niet! Vanaf 13.00 uur verzorgen zij een lunch en vanaf 14.00 uur kan er gelopen worden of iets anders actiefs gedaan worden.

Anna Walsma