Taizéviering

Op vrijdag 15 juni is er weer een Taizéviering voor jongeren tot (ongeveer) 35 jaar. Het thema is: ‘Zien en gezien worden’. Om 19.30 uur is er koffie en thee, om 20 uur is de viering. We komen bij elkaar in de Oudkatholieke kerk (zij-ingang Boldersestraat 2). Van harte welkom! Meer informatie op onze Facebook pagina of per e-mail.

Janine de Vries