Taizéviering voor jongeren

Op vrijdag 20 april is er weer een Taizéviering voor jongeren tot (ongeveer) 35 jaar.
Om 19.30 uur is er koffie en thee, om 20 uur is de viering.
We komen bij elkaar in de Oudkatholieke Kerk (zij-ingang Boldersestraat 2).
Van harte welkom! Meer informatie op Facebook.