Taizévieringen

Taizévieringen met woord en gebed
Op 12 januari was er in het Brandpunt een mooie Taizéviering. De grote belangstelling laat zien dat de oecumenische spiritualiteit van Taizé leeft in Amersfoort. Daarom is het fijn dat er vanaf zaterdagavond 10 februari a.s. in Het Brandpunt iedere maand (met uitzondering van de zomervakantie) een Taizéviering met woord en gebed zal plaatsvinden. Deze vieringen vonden voorheen plaats in de Heilig Kruiskerk.
De vieringen beginnen telkens om 19.00 uur, inzingen is al mogelijk vanaf 18.00 uur. Wie een keer wil mee repeteren met het inloopkoor, is op de dinsdagavond voorafgaande aan de viering welkom in de Heilig Kruiskerk (Liendertseweg 48,19.30- 21.30 uur). Doorgaans vinden de vieringen plaats op de tweede zaterdag van de maand, een enkele keer wordt uitgeweken naar een andere zaterdag.
De Taizévieringen met woord en gebed zijn meditatieve gebedsvieringen waarin veel gezongen wordt. “Zingen is twee keer bidden” zei Augustinus al. Tussen de gezangen door worden korte teksten gelezen, minstens een uit de Bijbel en er wordt hardop gebeden. Er is een lange stilte in de viering waarin iedereen voor zich zelf kan bidden of mediteren. Ook kunnen de bezoekers hardop hun gebeden en intenties delen of in stilte door het opsteken van een kaarsje. Het thema van de viering van 10 februari is “Delen”. Het evangelie van Marcus 8 (de broodvermenigvuldiging) wordt gelezen en er wordt gebeden voor een wereld waarin mensen open staan om te delen.
Iedereen is welkom om zich bij de vieringen aan te sluiten, ook de koorrepetities en verdere voorbereidingen zijn open voor iedereen. Er is een dirigent en pianist, Frits Klostermann, die de zangers muzikaal begeleidt en leiding geeft. De data voor de vieringen van dit seizoen zijn: 10 februari, 10 maart, 14 april, 19 mei en 9 juni.
Contactpersonen voor eventuele vragen zijn Jan & Thea Groot,