Team berichten parochie

Wist u dat

-pastor Roderick Vonhögen vanaf 1 januari al zijn tijd aan zijn mediawerk zal besteden

-wij zijn creatieve preken dus helaas zullen moeten missen

-Josephine van Pampus op 1 januari 12,5 jaar in dienst was van de parochie Onze Lieve Vrouw

-de moeder van pastoor Skiba is overleden en de pastoor afgereisd is naar Polen

-de vieringen waarin de pastoor zou voorgaan worden waargenomen door leden van de bisdomstaf

-het vormsel vanwege corona is uitgesteld

-we op Aswoensdag as op het hoofd zullen strooien om contact te vermijden

-ook anderen dan priesters en diakenen met toestemming van de pastoor weer as op mogen leggen

-opgave voor de digitale vastenkalender kan bij

Drs. L.M. Sarot-Erkens

Pastoraal werker parochies

H.H. Martha & Maria en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort