Teamberichtjes

 Wist u dat

-er met de besturen druk vergaderd wordt over het samen weer gaan vieren op 1 juli?

-er voortaan na iedere bijeenkomst schoongemaakt moet worden in onze gebouwen?

-in Amersfoort-Noord kinderen op vlammenjacht zijn geweest? Ze hingen voor de ramen en Jetze heeft ze op één na alle 31 gevonden!

-de site van jongkatholiekamersfoort.nl een nieuwe uitstraling krijgt?

-de vormselwerkgroep Amersfoort onder leiding van Edith Vos volop aan het plannen is voor volgende jaar en dat er een vacature in de groep is?

-Wies Sarot kinderactiviteiten aan het opstarten is, zoals Kleuterkerk en Eerste Communievoorbereiding?

-er in het bisdomblad ‘Op tocht’ een foto staat van een diakenkandidaat die na de zomervakantie in onze parochies stage komt lopen?

-Suhail Tafur herbruikbare mondkapjes aan het sparen is om straks weer met het OV de verschillende locaties te kunnen bezoeken?

-Mauricio Meneses De Pest van Camus herlezen heeft en dit boek aan ons allen aan kan bevelen?

-Frank Sieraal nog nooit in zoveel tuinen koffie heeft gedronken?

-pastoor Skiba zijn mail gelukkig weer op orde heeft?

Drs. L.M. Sarot-Erkens
Pastoraal werker parochies
H.H. Martha & Maria en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort