Techniek in de vieringen

Sinds drie weken vieren we in Het Brandpunt onze vieringen via de livestream. Dat is anders dan anders, en dat geldt ook voor de techniek. Graag breng ik u op de hoogte hoe we met de techniek omgaan.

Pionieren
Het vraagt aanpassingen om een viering vanuit de kerkzaal naar de luisteraar te brengen. Dat is pionieren. Elke week proberen we de techniek te verbeteren. Zo hebben we op de eerste zondag kapstokken achterin de zaal gezet, waar we gordijnen aan hingen. Zo  probeerden we de galm te dempen. Inmiddels hebben we dit aangevuld met professionele zwarte doeken die in de hele zaal hangen.
De rol van de geluidstechnicus is aanzienlijk zwaarder geworden. In plaats van 3 of 4 microfoons die er gewoonlijk zijn, moeten nu 8 microfoons in- en uitgeschakeld worden tijdens de viering. Zo hebben de piano en fluit ieder een eigen microfoon, en staan er drie of vier klaar voor de zangers.  Daarnaast zijn er nog de vertrouwde headsets die alleen gebruikt kunnen worden voor gesproken tekst. Twee extra microfoons nemen het geluid in de zaal op, om zo een meer ruimtelijk effect te creëren. De geluidstechnicus richt zicht volledig op het mixen de geluidsingangen, zodat de luisteraar een prettig geluid ervaart.
Om de geluidstechnicus te ondersteunen is de functie van regie-technicus gecreëerd. Deze technicus zorgt er bijvoorbeeld voor dat iedereen op het juiste moment achter de juiste microfoon staat. We proberen te voorkomen dat er stiltes vallen. Mocht het nodig zijn om tijdens de viering technische aanpassingen te maken, of aanwijzingen te geven, dan regelt de regie-technicus dat. Naast deze taken is de regie-technicus redacteur van de whatsapp. De gebedsintenties worden tijdens de viering verzameld zodat ze bij de voorbeden gebeden kunnen worden.
Daarnaast is er een technicus aanwezig geweest om te experimenteren met het uitzenden van beeld als aanvulling op het geluid. Daar kom ik zo op terug.
De laatste technicus zit thuis en regelt de verbindingen naar (internet)server. Van hem horen we ook hoeveel apparaten er verbonden zijn aan de livestream. In de laatste viering waren dat 120  apparaten, dus ca. 120 huishoudens.

Beeld bij het geluid
Er zijn experimenten gedaan om beeld toe te voegen aan het geluid. Er is bijvoorbeeld gedacht om de voorganger en musici te filmen. We hebben ervoor gekozen om dit niet te doen. Dit geeft namelijk een andere sfeer aan de viering dan dat het luisteren nu doet. Daarnaast is het technisch niet realiseerbaar om een kwalitatief goede filmregistratie te maken. Daarvoor zijn o.a. extra cameramensen, camera’s en belichting nodig, en die hebben we niet. Ook willen we het aantal aanwezigen in de kerkzaal zo laag mogelijk houden, in verband met de Corona-maatregelen.
We hebben er voor gekozen om ondersteunende beelden en teksten uit te zenden, waardoor het bijvoorbeeld niet meer nodig is om de liturgie op een apart scherm te laten tonen. Ook kunnen er foto’s en video’s getoond worden die ondersteunend zijn aan de boodschap en de sfeer van de viering.
Vanaf aankomende zondag verschijnt er op de pagina van de livestream https://live.hetbrandpunt.net/ een link waarmee een andere livestream gevolgd kan worden inclusief beeld. De oude livestream blijft ook in werking. U kunt dus ook op de inmiddels vertrouwde wijze de viering blijven beluisteren.
U moet beseffen dat we nog in de experimentele fase zitten. Hoewel we al diverse scenario’s hebben getest, kan het gebeuren dat er zondag een storing optreedt waardoor de livestream met beeld niet verder beschikbaar is. Mocht u een storing ervaren dan vragen we u verder te luisteren via de oude livestream op https://live.hetbrandpunt.net/

Nieuwe technici
De afgelopen vieringen zijn steeds door dezelfde mensen bemand, zowel op de zondagen, als op de repetities op zaterdag, als op vele avonden. Ook voor de vieringen in de Goede Week wordt er van diezelfde mensen veel gevraagd. Gelukkig hebben we veel technici gevonden die het (deels) kunnen overnemen. Hoewel zij vertrouwd zijn met beamer en geluid in de normale vieringen van Het Brandpunt, moeten zij opgeleid worden voor deze livestream-vieringen. Tegelijk willen we het aantal aanwezigen in de kerkzaal zo laag mogelijk houden. Daarom hebben we een rooster opgesteld zodat steeds één nieuwe technicus extra aanwezig kan zijn om de nieuwe manier van werken aan te leren. Aan het eind van de Goede Week hebben we dan het techniekteam verdubbeld.

Verdere ontwikkelingen
In de komende vieringen gaan we nog verder met het ontwikkelen van andere techniek. Zo wordt het mogelijk dat een spreker in een viering telefonisch inbelt, in plaats van aanwezig te zijn in Het Brandpunt. Ook proberen we het geluid en beeld steeds verder te optimaliseren.

Feedback & ondersteuning
Aan de ene kant stellen we feedback erg op prijs. We hebben al diverse reacties gehad waardoor we de kwaliteit van de uitzending hebben kunnen verbeteren. Anderzijds kunnen we een deel van de feedback op dit moment niet verwerken. We zijn nog zo hard bezig om de basis goed neer te zetten waardoor we niet alle wensen of suggesties kunnen verwerken, en soms zelfs niet eens kunnen bespreken. We vragen uw begrip hiervoor.
Mocht u thuis problemen hebben met het ontvangen van de livestream. Dan kunt u dit mailen naar . We zullen u dan proberen te helpen. Helaas is het vanwege Corona-maatregelen niet mogelijk om bij u thuis te komen om u te helpen met uw apparaat of internetverbinding.
Als uw livestream hapert, dan kunt u het beste proberen om de livestream te openen. In veel gevallen kan dat door de F5-knop in te drukken. Ook kunt u eventueel proberen om een ander apparaat of een andere browser te gebruiken.
Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Kars Oomkes ().