Teken van verbondenheid

Op zondag 2 augustus staat er een roos op het altaren van de Veenkerk, Herberg, Inham en het Brandpunt, als teken van verbondenheid met de vrouwen – soms gezinnen – die in vreemdelingenbewaring in het detentiecentrum in Zeist verblijven. Het betreft mensen die illegaal in Nederland zijn en uitgezet gaan worden. Er zijn veel mensen vrijgelaten uit vreemdelingendetentie toen de coronamaatregelen werden ingevoerd. Maar dit geldt niet voor iedereen, ondanks de roep van advocaten, Amnesty en organisaties voor vreemdelingen. Blijkbaar ziet men nog kansen voor uitzetting. En het regime in het detentiecentrum is vanwege de coronamaatregelen een stuk strakker geworden.
De gezamenlijke diaconieën hebben zondag 2 augustus de bloemen verzorgd voor de viering in het detentiecentrum. Na de dienst worden deze bloemen uitgedeeld als groet van ons aan mensen die wij niet kennen, maar met wie wij ons wel verbonden willen weten. Immers wij weten ieder mens gekend, door God en door elkaar, wij willen geloven in de unieke waarde van elk mens als kind van God.

Met groet van Tineke Bos