16  mei 20.15 uur: Toekomst van Het Brandpunt

Graag nodigt de Kerngroep nodigt jou/jullie behorende tot de groep van 18-40 jarigen van harte uit om op maandagavond 16 mei a.s. in Het Brandpunt van 20.15 uur – 21.15 uur met ons als Kerngroep in gesprek te gaan over hoe jullie de toekomst van Het Brandpunt als geloofsgemeenschap zien. Vragen die daarbij kunnen helpen zijn: hoe kunnen we oecumene nu vormgeven, verankeren en borgen, zodat het toekomstbestendig is. Welke uitstraling en aantrekkingskracht heeft onze gemeenschap nodig? Wat zijn de wensen en dromen die nu misschien kunnen worden waargemaakt?

Aanmelden
We hopen jullie te ontmoeten op maandagavond 16 mei a.s. om 20.15 uur in het Brandpunt. Wanneer je/jullie in de gelegenheid bent/zijn dan graag van tevoren even aanmelden via het emailadres .

Reageren per email
Wanneer niet in de gelegenheid om op maandag 16 mei a.s. aanwezig te zijn dan kan een reactie op onze vragen ook gegeven worden via hetzelfde emailadres:  of schiet een van leden van de Kerngroep aan. 

We zien of horen graag van jullie. 

Jaap Deinum
, namens de Kerngroep