Toelichting op opstelling groene symbolen

Afgelopen woensdag hebben leden van onze geloofsgemeenschap met elkaar gesproken over hun verbondenheid bij en inzet voor de Aarde en al wat daarop leeft. Ze hebben dit gedaan aan de hand van door hen zelf meegebrachte symbolen. Symboliseren bleek een intiem en kwetsbaar proces. Je vertaalt iets wat voor jezelf belangrijk is in beelden en laat die aan anderen zien. En die beelden kunnen bij die ander weer andere dingen oproepen.

Ieder kwam met andere symbolen. Het viel op, dat als we samen aandachtig luisteren naar elkaar, de zeggingskracht van de symbolen van de ander tot bloei komt. Dan wordt een wereld eromheen zichtbaar: geraaktheid, verwondering, kwetsbaarheid, bezieling. Maar ook: urgentie en pijn. Mensen vonden het waardevol en stimulerend om zo met elkaar te praten, al symboliserend.

Een deel van de meegebrachte ‘groene symbolen’ is achtergelaten in de kerkzaal. Ze zijn geplaatst in een opstelling van lege dozen. Deze opstelling heeft een provisorisch karakter. De dozen geven aan dat we nog op reis zijn om een goede uitdrukking te vinden voor onze verbondenheid met de Aarde. Ze loopt vooruit op een opstelling die meer af is.

De opstelling zal enkele weken tot maanden tegen de achterwand van de kerkzaal staan. In die periode zullen voorgangers tijdens onze vieringen ook zoeken naar manieren om met de opstelling en de daarin geplaatste groene symbolen een verbinding te maken.

Wie afgelopen woensdag niet aanwezig was, kan zijn/haar eigen groene symbool ook een plek geven in de opstelling. Zet liefst je naam erbij, zodat het eenvoudig is om met elkaar in gesprek te raken over de symbolen.

Namens de Regiegroep Groen Symbool, Gerard van Eck