Tussenstand Vakantiegeld delen

De actie Vakantiegeld delen is tot nu toe zeer succesvol verlopen. In Hoogland/Amersfoort-Noord is er tot nu toe ruim 12.000,- euro opgehaald. Dat is meer dan vorig jaar. En het bedrag zal iets hoger worden omdat er nog steeds bedragen binnenkomen. Onze hartelijke dank voor al uw giften. En mocht u het toch nog even vergeten zijn? Er kan nog steeds een gift overgemaakt worden op NL39RABO 0123003131 t.n.v. Diaconie PKN HAN onder vermelding Vakantiegeld delen.
Namens alle mensen die een gift hebben of nog zullen ontvangen. Heel erg bedankt. Marian en Carla