Twee jaar zonnepanelen

Precies twee jaar geleden – op 28  mei 2018 – werden de 67 zonnepanelen op het dak van Het Brandpunt in gebruik genomen. Tijd voor een korte terugblik op de resultaten tot nu toe. De verwachting was dat de zonnepanelen per jaar 16.000 kWh zouden opbrengen. Dit is ruimschoots uitgekomen. Het eerste jaar was de opbrengst 16.640 kWh, het tweede jaar is de opbrengst zelfs nog iets meer : 16.800 kWh.

Dit is ruim voldoende om de gehele elektriciteitsproductie van Het Brandpunt te dekken. Het elektriciteitsverbruik van Het Brandpunt is door besparende maatregelen, zoals de plaatsing van zuiniger ventilatoren, namelijk gedaald van 15.548 kWh in 2018 tot 14.079 kWh in 2019. In 2019 werd daardoor voor het eerst meer (2150 kWh) terug geleverd aan het net dan werd verbruikt.

De elektriciteitsrekening van het Brandpunt is hierdoor sterk gedaald: in 2018 met € 1500,- ( 7 maanden gebruik zonnepanelen ) en in 2019 met bijna € 3000,- ( 12 maanden gebruik zonnepanelen ) in vergelijking met de jaren zonder zonnepanelen. De verwachte terugverdientijd van de zonnepanelen komt op ongeveer acht jaar.

Door de Corona-crisis wordt Het Brandpunt helaas minder gebruikt, waardoor het elektriciteitsverbruik in 2020 t/m mei 16 % lager ligt dan in dezelfde periode vorig jaar. Door de voorgenomen stapsgewijze installatie van LED lampen verwachten we een nog verdere daling.
Ook het gasverbruik laat een dalende lijn zien. Tot en met mei 2020 lag het gasverbruik 14 % lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

Werkgroep Het Brandpunt duurzaam op weg
Hennie Sohl