Uitbreiding bereikbaarheid Kerkelijk Bureau vanaf 1 juni

Nu de corona-maatregelen wat worden versoepeld, is het ook voor u als gemeentelid weer mogelijk om het Kerkelijk Bureau te bezoeken.Dit betreft alleen zaken die niet per mail of telefoon kunnen worden afgehandeld. Ook moet u vooraf per e-mail een afspraak maken met Hanneke Goumare, de medewerkster van het Kerkelijk Bureau.

Hanneke kijkt dan wat mogelijk is en bevestigt de afspraak ook per mail. Dit houdt tevens in dat ‘spontane bezoekjes’ niet mogelijk zijn. In principe werkt Hanneke nog steeds thuis en is zij bereikbaar op 06 82 711 236 en natuurlijk ook via het bovengenoemde mailadres. Hanneke werkt op maandag en dinsdag van 9.00 tot 14.00 uur en op donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Zodra de PKN en het RIVM de maatregelen aanpassen, kijken wij wat dit voor het Kerkelijk Bureau betekent.

Uiteraard houden wij u op de hoogte.

Ria van Voorst, secretaris
College van Kerkrentmeesters PKN Hoogland/Amersfoort-Noord
M: