Uitnodiging voor infoavond van Goede Buur Kattenbroek

Goede Buur Kattenbroek is nu ruim een half jaar bezig om mensen die een hulpvraag hebben te verbinden met mensen die daarin iets willen betekenen. Inmiddels zijn er hele verschillende hulpvragen met de inzet van hulpbieders beantwoord. Er is een kernteam van vier personen dat Goede Buur Kattenbroek coördineert.

Hoe zijn hun eerste ervaringen? Waar loopt Goede Buur tegen aan? Wat zijn mooie verhalen? Het kernteam en de hulpbieders willen elkaar graag ontmoeten om ervaringen te delen. Maar ook om samen na te denken over verwachtingen: Wat willen Goede Buur precies, hoe kan het verder groeien, hoe kunnen mensen worden bereikt die het echt nodig hebben?

Om uit te wisselen en samen na te denken is iedereen welkom op de Goede Buur Kattenbroek ontmoetingsavond.

Naast kernteam en hulpbieders, worden ook medewerkers van Indebuurt033 uitgenodigd. Indebuurt033 verbindt met andere initiatieven en heeft veel kennis van de wijk.

Datum: 12 april 2018

Plaats: Inloophuis De Ontmoeting, de Bekroning 2.

Tijd: vanaf 19.30 uur is er koffie/thee. Start om 19.45 uur en afronding om 21.30 uur.

Opgeven kan per e-mail bij het Goede Buur Kattenbroek kernteam.

Marian Aalberts, diaconie