Uitnodiging voor ontmoeting

Vanuit de OWR: Uitnodiging voor ontmoeting
We hebben geen gemakkelijk jaar achter de rug. Door Corona stonden we letterlijk op afstand van elkaar. Gelukkig waren er vele spontane acties om toch met elkaar in contact te blijven. Toch durven  we te kunnen stellen dat we elkaar heel erg gemist hebben. En net toen er licht in de Corona-tunnel leek te schijnen, kregen we de berichten dat Geurt Roffel naar een andere gemeente gaat en dat de R.K.-kerk de stekker uit de samenwerking met de Brandpuntkerk gaat trekken. Dat zijn grote tegenvallers. Echter de ziel van onze geloofsgemeenschap blijft levensvatbaar, zolang wij dat blijven voeden en onderhouden door elkaar te zien en te spreken en samen op te trekken. En wat zijn er veel reacties binnengekomen op de berichten, bij de pastores en bij de OWR. Hartverwarmend!

Er is dus voldoende aanleiding om elkaar weer te ontmoeten. We willen met elkaar delen hoe het met ons gaat, hoe we het afgelopen jaar zijn doorgekomen. We willen met elkaar ook onze gedachten en gevoelens delen naar aanleiding van de berichten van de afgelopen tijd.

En ook hebben wij als OWR de behoefte jullie mee te nemen in het traject dat ons bestuurlijk voor staat en in de feitelijke stand van zaken van dit moment. We vinden dat belangrijk omdat iedereen binnen onze gemeenschap dan dezelfde informatie heeft op hoofdlijnen. En tenslotte willen we met jullie in gesprek over onze oecumenische geloofsgemeenschap. We horen graag van jullie hoe jullie er tegen aan kijken, welke mogelijkheden je ziet voor een mooie toekomst en welke uitdagingen hebben we om samen aan te gaan werken.

Het is ons toegestaan om met beperkte aantallen fysiek bij elkaar te komen. We willen daarom in de komende tijd een aantal ontmoetingen organiseren in het Brandpunt, waarin elkaar ontmoeten, informatie geven en met elkaar in gesprek gaan de thema’s zullen zijn. Die ontmoetingen duren anderhalf uur en zijn als volgt gepland:

  • Op zondag na de viering: 20 juni, 4 juli en 18 juli, allemaal beginnend om 12.30 uur.
  • Op doordeweekse avonden: dinsdagavond 29 juni, donderdagavond 1 juli en dinsdagavond 13 juli, allemaal beginnend om 19.30 uur.
  • Op dinsdagochtenden: dinsdag 22 juni en dinsdag 6 juli, allemaal beginnend om 10.15 uur.

Als OWR hopen we jullie dan te ontmoeten.
Als je één van de ontmoetingen wilt bijwonen, stuur dan een mailtje naar .

.