Update van Coranateam: minder zingen

Twee weken geleden moesten we helaas met z’n allen weer een stapje terug doen. Zoals iedereen weet zijn er door het kabinet weer strengere maatregelen afgekondigd en ook de kerken sluiten zich daarbij aan. Toen we jullie twee weken geleden informeerden was er nog geen duidelijkheid rondom het advies om te zingen in de vieringen. Inmiddels is die er wel en daarover informeren we jullie in dit stuk.

Nu de besmettingscijfers weer oplopen betekent dat helaas dat we toch weer een stap terug moeten doen wat betreft de samenzang. Vanaf aanstaande zondag zullen we weer begeleid worden door voorzangers. De overige aanwezigen in de viering mogen 3 liederen meezingen: het openingslied, de acclamatie bij de voorbeden en het slotlied. We vragen iedereen om dat ingetogen te doen (op spreekniveau). Op de beamer zal aangegeven worden welke liederen meegezongen mogen worden.

De overige maatregelen die twee weken geleden aangekondigd worden, blijven voorlopig nog van kracht. Hieronder vatten we alle maatregelen nog eens samen:

  1. Houd 1,5 meter afstand en schud geen handen
  2. Draag een mondkapje als je je door het gebouw beweegt. Als je gaat zitten kun je je mondkapje weer af doen.
  3. We vragen iedereen om zich voorafgaand aan de viering te registreren. Dit kan weer via de website of bij de deur voorafgaand aan de viering. Dit ter ondersteuning van eventueel bron- en contactonderzoek. We hanteren vooralsnog geen maximum aantal personen.
  4. De kerkzaal is zo ingericht dat (groepjes) stoelen op 1,5 meter staan. Bubbels (gezinnen, stellen e.d.), kunnen bij elkaar zitten.
  5. Zingen doen we bij een beperkt aantal liederen (het openingslied, acclamatie bij de voorbeden en het slotlied) en op een zacht volume (spreekniveau). Voor de overige liederen zijn er voorzangers aanwezig.
  6. Na de viering kunnen we napraten maar wel op de zitplaats. De koffie komt naar je toe.
  7. Volg de hygiënerichtlijnen en bij twijfel: blijf thuis en laat je evt. testen. Zorg goed voor jezelf maar zeker ook voor de ander.
  8. Vergader via Teams of Zoom. Na 18:00 uur is het Brandpunt gesloten voor alle activiteiten met uitzondering van koorrepetities, waarvoor een eigen regime geldt.

Het is voor iedereen een flinke domper dat we weer een stap terug moeten doen. We gaan ervan uit dat we hier samen met solidariteit en creativiteit ook wel weer een weg in vinden en blijven ook uitkijken naar betere tijden. Ondertussen houden we de ontwikkelingen in de maatregelen in de gaten. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn informeren we jullie daarover.

Heb je behoefte aan een luisterend oor, praktische hulp of zie je dat anderen aandacht of hulp nodig hebben? Neem dan contact op met Willemien Kamphuis (Pastoraat, , 033-4565515 of 0641740991).

Voor vragen of opmerkingen kun je het coronateam bereiken via

Namens het Coronateam,
Sanne Kruize-Smouter