Update van Coronateam: Wat duurt het lang…

Inmiddels zitten we alweer een aantal dagen in de avondlockdown die in elk geval tot 19 december duurt. Ook het Brandpunt is vanaf 17.00 gesloten. Gisteren bereikte ons het nieuws dat de Nederlandse bisschoppen besloten hebben ook met kerst geen avondvieringen te houden: een flinke domper. Het coronateam wacht het advies voor kerst van het CIO (overlegorgaan tussen kerken voor overheidszaken) nog even af, en informeren jullie via de nieuwsbrief zodra er meer nieuws is.

“Uitzichtloos”, “De rek is er uit”, “Ik ben moegestreden”. Zomaar wat termen die voorbijkwamen in een appgroep na het horen van de nieuwe maatregelen. Ik denk dat iedereen de afgelopen tijd wel dit soort gesprekken heeft gehad en deze gevoelens herkent. Juist daarom is het belangrijk om contact te onderhouden met elkaar en elkaar te helpen als dat nodig is. Heb je behoefte aan een luisterend oor, praktische hulp en weet je niet bij wie je terecht kunt? Of zie je dat anderen aandacht of hulp nodig hebben? Neem dan contact op met Willemien Kamphuis (Pastoraat), per e-mail of per telefoon 033 456 55 15 of 06 41 740 991. 

Het is soms ook lastig dat alle regels zo snel veranderen. Daarom vatten we hieronder alle huidige maatregelen in Het Brandpunt nog eens samen:

  1. Houd 1,5 meter afstand en schud geen handen De kerkzaal is zo ingericht dat (groepjes) stoelen op 1,5 meter staan. Bubbels (gezinnen, stellen e.d.), kunnen bij elkaar zitten.
  2. Draag een mondkapje als je je door het gebouw beweegt. Als je gaat zitten kun je je mondkapje weer afdoen.
  3. We vragen iedereen om zich voorafgaand aan de viering te registreren. Dit kan weer via de website of bij de deur voorafgaand aan de viering. Dit ter ondersteuning van eventueel bron- en contactonderzoek. We hanteren vooralsnog geen maximum aantal personen.
  4. Zingen doen we bij een beperkt aantal liederen (het openingslied, acclamatie bij de voorbeden en het slotlied) en op een zacht volume (spreekniveau). Voor de overige liederen zijn er voorzangers aanwezig.
  5. Na de viering kunnen we napraten maar wel op de zitplaats. De koffie of thee komt naar je toe.
  6. Volg de hygiënerichtlijnen en basisregels. Bij klachten of een positief geteste huisgenoot: blijf thuis en laat je testen. Zorg goed voor jezelf maar zeker ook voor de ander.
  7. Vergader via Teams of Zoom. Na 17:00 is het Brandpunt gesloten voor alle activiteiten.

Voor vragen of opmerkingen kun je mij c.q. het coronateam per e-mail bereiken.

Sanne Kruize-Smouter, namens het Coronateam