Vacature godsdienstig vormingsonderwijs

Omdat ik uit Amersfoort vertrek, komt er ook een einde aan mijn inzet voor het godsdienstig vormingsonderwijs op de plaatselijke openbare scholen. Dat is een vak apart, waar ik in mijn vorige gemeente mee kennismaakte. De lessen zijn informatief, leerlingen vormen zich ervaringsgericht en vanuit de persoonlijke betrokkenheid van een docent een beeld van diens godsdienst. Docenten die zelf behoren tot een godsdienstige stroming geven de lessen aan leerlingen van wie hun ouders het van belang vinden dat zij met deze stroming kennismaken.

In Amersfoort en Leusden geven vijf docenten wekelijks les op acht openbare basisscholen. Een team van vier vrijwilligers ondersteunt hen. Halfjaarlijks komen we met de docenten bij elkaar, zo mogelijk geven we publiciteit aan hun werk, versterken hun band met plaatselijke kerken en helpen zoeken naar sponsors voor lesmaterialen. Ook kijken we met docenten mee waar zij behoefte aan hebben en bidden met hen om zegen over hun werk.

Mariëtte Budding, een van de docenten, is ook een bekend gezicht in Het Brandpunt. Zij beschrijft de band met de scholen als hecht: ‘We merken dat we er helemaal bij horen. De waarde van dit godsdienstig vormingsonderwijs is voor mij, dat de kinderen vanuit hun enthousiasme in gesprek komen over de mooie dingen in hun leven en waar zij als kind mee worstelen. En dat ze ontdekken dat deze thema’s ook een rol spelen in de geloofstradities waarvoor wij staan.’

Onze werkgroep valt onder de Raad van Kerken Amersfoort en zoekt twee nieuwe leden. Wie interesse heeft om het werk van christelijke vormingsdocenten mede te ondersteunen, is van harte welkom zich bij de werkgroep aan te sluiten. Op jaarbasis kost het maximaal 20 uur vrijwillige inzet. Meer informatie is te verkrijgen via mij. Op www.pcgvo.nl vind je meer informatie over de lessen.

Geurt