Vacature secretaris College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) van PKN Hoogland/Amersfoort-Noord beheert de kerkelijke financiën en draagt zorg voor het personeel en de gebouwen. Onze kerkelijke gemeente PKN Hoogland/Amersfoort-Noord bestaat uit de wijkgemeenten De Inham, de oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt en De Veenkerk en telt ca. 3.750 leden. De CvK ondersteunt de Algemene Kerkenraad.

Na een termijn van maar liefst 8 jaar zal de huidige secretaris per 1 april stoppen en daarom zoekt de CvK naar een nieuwe secretaris.

Wat vragen we voor deze functie:

  • is betrokken bij onze kerkelijke gemeenschap;
  • wil meewerken aan de vernieuwing van onze centrale kerkelijke organisatie;
  • heeft een open houding, werkt graag samen en is nauwgezet;
  • organiseert de vergaderingen(ca. 8 x per jaar) en doet hier verslag van;
  • onderhoudt samen met de voorzitter de in- en externe contacten.

Iemand die bereid is wat tijd in de kerk te investeren door deze functie enige tijd in te vullen. De wijze waarop en hoe lang is bespreekbaar.

Wij bieden een inspirerende samenwerking in een gedreven team vrijwilligers. Met elkaar ondersteunen we onze kerkelijke gemeenschappen in Amersfoort-Noord en Hoogland.

Een ieder met belangstelling voor deze functie, is van harte uitgenodigd te reageren naar de huidige secretaris van het CvK Erik Nijland (tel. 06 27 061 329) of via e-mail.

Voor meer info kunt u ook contact opnemen met de voorzitter van het CvK Kees van Beem (tel. 06 51 332 961).