Vakantiegeld delen

Bent u ook al bezig met de voorbereidingen van uw vakantie? Of het plannen van een gezellig dagje uit? Voor de mensen die een bijdrage krijgen van Vakantiegeld delen is dit ook iets wat ze nu kunnen doen. Maar er is een stuk minder binnen gekomen aan donaties dan vorig jaar. En we gunnen iedereen die op de lijst een bijdrage. Heeft u al gegeven? Hartelijk dank daarvoor. Maar misschien is het u even ontschoten of hoort u nu pas van de actie. U kunt nog steeds doneren op NL39RABO 0123003113 t.n.v. Diaconie PKN Hoogland/Amersfoort Noord.
Namens iedereen die een bijdrage mag ontvangen, Heel hartelijk bedankt.
Namens de diaconie
Marian en Carla