Vakantiegeld delen in corona tijd

De actie Vakantiegeld Delen wordt dit jaar voor de 17e keer georganiseerd. De stuurgroep heeft zich beziggehouden met de vraag of de actie dit jaar wel door moest gaan. Het ziet er voorlopig niet naar uit dat we echt op vakantie kunnen. In ieder geval niet zoals we gewend waren. Moet een actie als Vakantiegeld delen dan wel doorgaan?

Als stuurgroep vonden we van wel. Omdat we willen blijven delen met mensen die minder inkomen hebben dan velen van ons. En de gezinnen/alleenstaanden die in aanmerking zouden komen voor een gift zullen het er niet makkelijker op hebben gekregen de afgelopen tijd. Waarschijnlijk zelfs zwaarder. En een bijdrage vanuit Vakantiegeld zou dan een welkom extraatje zijn.

We hopen met z’n allen dat we van de zomer er toch wel weer op uit kunnen. Al is het dan met 1,5 meter afstand van elkaar. Dat gunnen we ook de aangemelde adressen. Daarom toch de actie vakantiegeld delen. Met alle kleine beetjes willen we velen laten genieten van een vakantie waarbij de 1,5 meter er even niet toe doet.

Doet u ook weer mee?
Tot 1 juli kunt u uw bijdrage storten op NL39RABO 0123003113 t.n.v. Diaconie PKN Hoogland/Amersfoort Noord onder vermelding van “Vakantiegeld delen”.
Wilt u meer Informatie? Stuur dan een bericht naar

Namens de stuurgroep, Marian Aalberts en Carla van der Laan