Van harte aanbevolen!

Zoals u weet vindt in deze jaren in onze oecumenische geloofsgemeenschap het project Ghana Vice Versa plaats. Onze geloofsgemeenschap heeft zich voor een periode van drie jaar met twee Ghanese ontwikkelingsprojecten verbonden: het PAS Boerinnenproject en het AMO Educational Programme. Ze doet dat door samen te werken met Nederlandse partnerorganisaties: Kerk in Actie en Stichting ABaCus. Enerzijds zamelt ze geld in voor beide projecten. Anderzijds wil ze leren van de manieren waarop de bij de projecten betrokken mensen leven, werken en geloven.
De Corona pandemie heeft een wereldwijde crisis teweeggebracht. Mensen in Nederland en in Ghana ondervinden hiervan hinder. De ontwikkelingsprojecten in Ghana kunnen zich vanwege de door de Ghanese overheid genomen voorzorgsmaatregelen niet doen wat ze zich hadden voorgenomen. Op de webpagina https://hetbrandpunt.net/ghana-vice-versa/ staan enkele artikelen die je hierover informeren. In één van de artikelen vind je ook links die verwijzen naar bronnen met actuele informatie over de situatie in Ghana.
Helaas moeten wij constateren dat de geldinzameling voor de Ghanese ontwikkelingsprojecten dit tweede jaar achterblijft bij de verwachtingen. Tot op heden is er circa € 2.800 ingezameld, terwijl het streefbedrag voor dit jaar op € 5.000 euro ligt. Ter vergelijking: in het eerste jaar is het streefbedrag van € 4.000 ruim overschreden. In totaal is na aftrek van gemaakte kosten € 4.872,60 ingezameld. De partnerorganisaties Kerk in Actie en de stichting ABaCus hebben toen elk € 2.250 euro ontvangen.

Wij kennen je financiële mogelijkheden niet. Toch vragen wij je om (nog eens) te overwegen of je het gemeenschapsproject Ghana Vice Versa met een gift kunt steunen. De samenwerkingsrelatie met de partnerorganisaties Kerk in Actie en de stichting ABaCus heeft geen verplichtend karakter. Toch zouden wij hen om de verdere ontwikkeling van de twee projecten mogelijk te maken ook dit jaar een mooi bedrag willen schenken.
Geld kunt u overmaken naar bankrekening NL34 RABO 0123 0518 00 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort Noord o.v.v. ‘Project Ghana Vice Versa’. Donaties aan het project zijn fiscaal aftrekbaar. Bij voorbaat dank!
Impulsgroep Ghana Vice Versa