18 maart: Vasten voor de Aarde, ons gemeenschappelijk huis

De werkgroep Het Brandpunt Duurzaam op Weg organiseert rond de 40-dagentijd twee inspiratiemomenten om stil te staan bij de vastentijd.
Voorafgaand aan de 40-dagentijd is een eerste inspiratiemoment gehouden.
Het tweede inspiratiemoment is op woensdag 18 maart van 20.00 tot 21.00 uur in Het Brandpunt. In een meditatieve sfeer zal worden stilgestaan bij hoe jij je vasten hebt vormgegeven en welke ervaringen en inzichten je daarbij hebt opgedaan. Daarbij laten wij ons inspireren door het Hongerdoek ‘Behoud de Schepping’. Vragen die we onszelf kunnen stellen zijn: zie jij jezelf terug in de wereld die het hongerdoek ons voorhoudt?, wat zeggen we tegen onze (klein)kinderen als ze ons vragend aankijken?, en wie of wat biedt ons hoop?
Als je niet hebt deelgenomen aan het eerste inspiratiemoment, laat dit je dan niet weerhouden om nu wel aanwezig te zijn. Je bent van harte welkom!

Met de titel ‘Vasten voor de Aarde, ons gemeenschappelijk huis’ sluiten we aan bij de wijze waarop paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Si de planeet Aarde aanduidt. Het beeld van het huis nodigt je uit om je te bezinnen op de vraag wat voor een medebewoner jij bent en zou willen zijn. Zorg ik met mijn levensstijl goed voor ons gemeenschappelijk huis? Hoe zou ik beter zorg kunnen dragen voor de Aarde?

Meer informatie kan worden verkregen bij Gerard Verweij of bij Gerard van Eck bij wie men zich ook kan aanmelden.