Vastenactie / 40dagentijd 14 februari -31 maart

Tijdens deze periode van bezinning is een thematafel ingericht in de hal van onze oecumenische geloofsgemeenschap het Brandpunt. U kunt daar lezen en zien welke projecten worden gesteund door de Bisschoppelijke Vastenactie en door Kerk In Actie 40dagentijd.

Het centrale thema van de BVA is: Zambia “Gaan waar niemand gaat”. Een van de projecten van KIA is: Oeganda ”Onvoorwaardelijke Liefde”.
Op de tafel ligt het inschrijfformulier voor de sobere maaltijden: donderdag 22 februari in de Martinus, donderdag 8 maart in het Brandpunt en 22 maart in de Inham, de maaltijden beginnen om 18.00 uur en kosten € 5,- p.p.

U kunt zich ook per e-mail aanmelden bij Nynke van Beem.

De bezinningswandelingen op vrijdagochtend starten om 9.00 uur vanuit het Brandpunt. We beginnen de wandeling met een korte meditatief moment, daarna een wandeling waarin we met elkaar in gesprek kunnen gaan. We sluiten de wandeling af met een kop koffie/thee in het Brandpunt

Van harte welkom.

Namens de werkgroep ZWO/MOV

Nynke van Beem, Tineke Bos en Esther Roelofs