Vastentijd voor Voedselfocus

Iedereen beleeft de Paascyclus op zijn eigen manier. Veel mensen geven de aanloop tot de Paascyclus, de Vastentijd, een inhoudelijke beleving. Wij even hiertoe de gelegenheid om artikelen af te staan voor de Voedselbank.
Op de foto is te zien, dat hier in De Herberg dankbaar gebruik van is gemaakt. Wij willen alle gevers van artikelen namens de Voedselbank hartelijk bedanken.
De diaconie.