Verrassing

Afgelopen paaszondag zorgde Geurt en Josephine bijna aan het einde van de dienst voor een verrassende afsluiting. In dichtvorm werden een aantal vacatures (nogmaals) genoemd.

Het begon met ‘Mocht je je eigen toon mee willen blazen, kijk dan nu goed om je heen. Het zal je verbazen’, waarna een aantal vrijwilligers werd genoemd, die vervolgens gingen staan zodat een ieder goed kon zien wie na de dienst te benaderen.

Theo Polet regelt voor Het Brandpunt het vervoer en kan nog wel een chauffeur gebruiken. Ook de Nieuwsbrief redactie is al enige tijd naar uitbreiding op zoek. Frank Lether vertegenwoordigde de redactie van de digitale nieuwsbrief NB, bij hem kon je dat melden. Ineke zoekt hulp bij het kopiëren van de liturgieboekjes op donderdag. En voor het wijkconcert van 22 april, is men nog op zoek naar iemand die scones wil maken, thee wil schenken of wil meedenken over de coördinatie. Mieke was daartoe de contactpersoon. Tenslotte werd Johan van der Vorm genoemd, de actieve Brandpunt-voorzitter. Ook hij is op zoek naar assistentie voor allerlei bestuurszaken.