Verruiming pastoraat

De afgelopen tijd hebben we als pastores de strikte kaders van de overheid gevolgd in ons pastoraat. Uitvaarten bereidden we digitaal voor, gesprekjes gingen per app, mail, of (beeld)telefoon. Nu de corona preventie-maatregelen verruimd worden, zullen ook wij, waar de mogelijkheden het toelaten, weer af en toe een huisbezoek plannen en uitvaarten weer tijdens een bezoek voorbereiden. Helaas staan de maatregelen nog niet toe om op bezoek te komen in verzorgings- of verpleeghuizen. Waar we een bezoekje afleggen, houden we vanzelfsprekend de 1.5m afstand in acht. En een bezoek kan alleen doorgaan als geen van de aanwezigen ziekteverschijnselen heeft die op corona kunnen wijzen. Natuurlijk blijven we ook present via de digitale weg.

Anna, Josephine en Geurt