Vertrek Josephine van Pampus

Josephine heeft ruimte gekregen voor een nieuwe functie bij het rectoraat van de Dominicanen te Zwolle

Vanmorgen 25 juli maakte Josephine van Pampus in de viering bekend dat zij een nieuwe functie als pastoraal werker heeft aanvaard bij het Rectoraat St Thomas van Aquino van de Dominicanen in Zwolle. Het rectoraat is een onderdeel van de parochie Thomas-a-Kempis voor Zwolle en omgeving. Deze voor Josephine mooie stap werd bij de OWR al langer aangevoeld als gevolg van de uitkomsten van de beleidsontwikkeling en besluitvorming van de OLVvA. 

De OWR betreurt het zeer opnieuw een geliefde pastor te verliezen. Maar door alles blijft dat de OWR in Josephine haar nieuwe taak een belangrijke kans ziet voor haar zich weer volop en energiek voor haar werk in te zetten en zich daarin gedragen te weten. We wensen haar daarin weer nieuwe inspiratie en succes toe. Josephine vertrekt niet vanwege de dynamiek van onze geloofsgemeenschap. Integendeel: haar grote toewijding staat niet ter discussie.  We begrijpen goed dat de nieuwe beperkingen in haar huidige dienstverband het onhoudbaar maakten zich te blijven geven voor het werk in en aan de oecumenische missie van Het Brandpunt en de parochie.

Helaas is het pastoresteam van Het Brandpunt nu onder een kritische grens gekomen. De OWR blijft voortvarend aan de opvolging van Geurt werken, zie ons laatste nieuwsbrief. Voor de invulling van het katholieke pastoraat en vieringen rekent de OWR vooralsnog op vervanging door de OLVvA. Het komende jaar zullen we met elkaar gaan ontdekken hoe we dit op de langere termijn kunnen invullen. Anna Walsma krijgt alle steun van de OWR om als pastor ons door deze turbulente periode heen bij te staan. We rekenen op jullie inzet er meer dan ooit voor elkaar te blijven zijn.

De OWR beseft dat dit voor u/jou opnieuw een grote tegenslag is en niet zonder emotie of vragen blijft. Hubert Fermina en Johan van der Vorm (de voorzitter en plv. voorzitter) zijn daarom bereikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. Mocht je knel zitten of een pastoraal contact wenselijk zijn dan is Willemien Kamphuis (06 41740991 of 033 4565515) daarvoor ook bereikbaar.

Met de wind in de rug… we zullen doorgaan.

Hubert en Johan

 en