Vespers in de stille week

Aan het begin van de stille week, de dagen voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen, worden er ’s avonds oecumenische vpasespers gehouden. Deze gebedsvieringen hebben een ingetogen karakter. De nadruk ligt op inkeer, rust en bezinning. Vooral de stilte vormt een wezenlijk onderdeel van de viering. In onze wereld vol lawaai is stilte schaars geworden. Toch is stilte kostbaar. Een mogelijkheid om te mediteren over een lied, een lezing of een gebed. Zo kan stilte een poort naar God zijn.
We sluiten aan op het jaarthema “Veerkracht”.

De vespers vinden plaats in de De Inham op maandag 15 april, dinsdag 16 april en woensdag 17 april 2019.
Alle avonden van 19.15 – 19.45 uur

De voorbereidingsgroep uit de St. Martinuskerk, De Herberg, De Veenkerk en De Inham