Vespers in de stille week

Aan het begin van de stille week, de dagen voor Goede Vrijdag en Pasen, worden er ’s avonds oecumenische Vespers gehouden. Deze gebedsvieringen hebben een ingetogen karakter. De nadruk ligt op inkeer, rust en bezinning. Vooral de stilte vormt een wezenlijk onderdeel van de viering.
In onze wereld vol lawaai is stilte schaars geworden. Toch is stilte kostbaar. Een mogelijkheid om te mediteren over een lied, een lezing of een gebed. Zo kan stilte een poort naar God zijn.

We sluiten aan op het jaarthema “De weg van het gebed”. Elke avond heeft zijn eigen sub thema.

Maandag 26 maart: Op weg naar stilte

Dinsdag 27 maart: De weg van gerechtigheid

Woensdag: 28 maart De weg van overgave

Plaats: De Inham

Tijd: 19.15 – 19.45 uur

Namens de voorbereidingsgroep uit het Brandpunt, St. Martinuskerk, de Herberg, de Veenkerk en de Inham