Vesperviering Hoeksteen

Liederen voor onderweg
Dit seizoen staan 7 van de 15 zogenaamde Pelgrimspsalmen centraal. Die reeks begint met psalm 120 en eindigt met psalm 134. Waarschijnlijk vormen deze psalmen samen een kleine liedbundel voor pelgrims die driemaal per jaar bij de joodse feesten (Pesach, Wekenfeest en Loofhuttenfeest) ‘opgaan’ naar Jeruzalem. Ze vormen als het ware een liederen-ladder en helpen pelgrims op weg te gaan naar de plaats waar God bij mensen woont.
Deze psalmen werden gezegd en gezongen op bepaalde rustplaatsen onderweg en in de tempel in Jeruzalem. Later ook in de kerk, in gemeenten en parochies, in kloosters, bij de vieringen van Taizé en Iona, door mensen thuis. En dit seizoen dus ook in de oecumenische vesperdiensten in De Hoeksteen.
Komende zondag staat psalm 121 centraal met de overbekende woorden: ‘ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar komt mijn hulp?’ In de omtaling van Gert Bremer en de vrije vertaling van Huub Oosterhuis krijgt de psalm een verrassende inkleuring en verdieping. We lezen en horen hen beide.
De oecumenische cantorij van de Hoeksteen verzorgt de zang o.l.v. Ingrid Petten en Mieke Boonstra aan de piano. Riemer Baumfalk heeft een prachtig beeld bij deze psalm gemaakt, en de meditatie wordt verzorgd door Josephine van Pampus.
De vesperviering begint om 17.00u, in de Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59 (achter winkelcentrum Schothorst).