Viering in stijl van Taizé

A.s. zaterdagavond 16 oktober om 19.00 uur is er in Het Brandpunt weer een viering in stijl van Taizé.

Let op: dat is een week later dan eerder aangekondigd! (9 oktober was er geen viering!)

De viering in stijl van Taizé is een meditatieve gebedsviering waarin veel wordt gezongen. Tussen de liederen door lezen we een Bijbeltekst en een meditatieve tekst. Het thema van de viering is “Wat durf jij achter te laten?” We lezen uit Marcus 10 (DE rijke jongeman) en een meditatieve tekst over het loslaten van rijkdom.

In de viering is er ruimte voor stilte, waarin iedereen voor zich zelf kan mediteren of bidden. Stilte kan een grote bron van kracht zijn en de wereld heeft ons gebed hard nodig.

De viering begint om 19.00 uur. U hoeft zich niet van tevoren voor deze viering aan te melden. Wel wordt u gevraagd uw aanwezigheid bij binnenkomst te registreren.

Anders dan eerder bericht is de viering van november op zaterdag 20 november 2021. Contactpersonen zijn Jan & Thea Groot,