Viering in stijl van Taizé


Zaterdag 8 december is er weer een viering in stijl van Taizé in Het Brandpunt. Thema van deze december viering is ‘vrede’.
De viering met woord en gebed is een meditatieve gebedsviering waarin veel wordt gezongen. Tussen de liederen door wordt één Bijbeltekst gelezen en een meditatieve tekst. Daarnaast is er ruimte voor stilte in de viering, waarin iedereen voor zich zelf kan mediteren of bidden. Stilte kan immers een grote bron van kracht zijn!Op dinsdagavond 4 december vindt de repetitie voor deze viering plaats, van 19.30-21.30 uur in de Heilig Kruiskerk, Liendertseweg 48. Dirigent is Frits Klostermann. Je bent van harte welkom om mee te zingen met het inloopkoor!
Contactpersonen zijn Jan & Thea Groot: