Viering in stijl van Taizé

A.s. zaterdagavond 8 december om 19.00 uur is er weer een viering in stijl van Taizé in Het Brandpunt. Deze december viering heeft het thema ‘Vrede’. We lezen Jesaja 9, vers 1 en 3 – 6.
De viering met woord en gebed is een meditatieve gebedsviering waarin veel gezongen wordt. Tussen de liederen door wordt één Bijbeltekst gelezen en een meditatieve tekst. Daarnaast is er ruimte voor stilte in de viering, waarin iedereen voor zich zelf kan mediteren of bidden. Stilte kan immers een grote bron van kracht zijn!

De viering begint om 19.00 uur. Vanaf 17.45 uur wordt er al ingezongen, ook daarbij ben je van harte welkom!

De volgende viering zal zijn op zaterdag 12 januari 2019. Mee repeteren met het inloopkoor voor de januari viering kan op dinsdagavond 8 januari 2019 van 19.30-21.30 uur in de Heilig Kruiskerk, Liendertseweg 48. Dirigent is Frits Klostermann. Contactpersonen zijn Jan & Thea Groot.