Viering in stijl van Taizé

Zaterdagavond 12 oktober om 19.00 uur is er in Het Brandpunt weer een viering in stijl van Taizé. Dit is een meditatieve gebedsviering waarin veel gezongen wordt. Tussen de liederen door lezen we een Bijbeltekst en een meditatieve tekst.

In de viering van de maand oktober sluiten we aan bij op de thema-week over eenzaamheid (1 t/m 8 oktober). Het thema van de viering is: klein en kwetsbaar.  In de viering lezen we o.m. in Lucas 18, 15-17 hoe Jezus de kleine en kwetsbare kinderen bij zich roept en ze ons tot voorbeeld stelt. We bidden dat wij meer op God mogen durven vertrouwen.

In de viering is er ook ruimte voor stilte, waarin iedereen voor zich zelf kan mediteren of bidden. Stilte kan immers een grote bron van kracht zijn!

De viering begint om 19.00 uur. Vanaf 17.45 uur wordt er al ingezongen, daarbij is iedereen van harte welkom!

Volgende vieringen in de stijl van Taizé  zijn op zondag 20 oktober om 10:00 uur in de St. Josephkerk te Hooglanderveen en op zaterdag 9 november a.s. om 19:00 uur in Het Brandpunt.